Forskare läser och sänder tankar med ny hjärnscanner.

detectiveKan du tänka en tanke som inte är din? En spännande ny studie, ledd av psykologen Jay Olson från McGill University i Kanada, tyder på att det faktiskt är möjligt.

Experimentet som publiceras i Consciousness and Cognition, använde en form av magi som ofta benämns (framförallt av magiker själva) som ‘mentalism‘ till att framkalla upplevelsen av att en tanke har först in eller ut ur en persons medvetande. Det är en sinnrik studie, inte bara i hur den genomfördes, utan också för hur forskarna använde ett psykologilaboratorium som både en ”scen” utan också som ett vetenskapligt verktyg.

Långt innan han blev känd, skrev magikern Derren Brown en bok som heter Pure Effect, där han hävdade att presentera tricks som psykologi skulle kunna vara en effektiv form av vilseledning (ofta kallat misdirection på magikernas fackspråk). I sina TV-program, har Brown ofta avslöjat påstått synska personer genom att visa hur psykologi kan användas för att manipulera människors sinnen och medvetande. I praktiken kan hans så kallade tankeläsning väldigt ofta innebära att han använder sig av samma traditionella tekniker som används av scen trollkarlar. Skillnaden ligger i det att han presenterar det som psykologi och inte som magi. Eller som han själv brukar säga det: ”I use magic, suggestion, psychology, misdirection and showmanship to achieve the seemingly impossible.”

Olson och hans kollegor från McGill tog dock dessa metoder ett steg längre. De berättade för deltagarna i studien att de skulle få vara med i ett experiment med en fMRI hjärnscanner för att undersöka om den inte bara kunde läsa deras tankar utan också påverka det de tänkte på.

Dot från deltagarna var det faktum att experimentet faktiskt utfördes i en ickefungerande scanner. För att göra studien mer trovärdig fick deltagarna gå igenom en  säkerhetsscreening, kalibrering för en fMRI hjärnskanning osv

hjärnscanningI tankeläsningsscenen, bad forskarna varje deltagare att ligga i scannern (som inte fungerade över huvud taget) och tyst tänka på något tvåsiffrigt tal och trycka på en knapp när det tänkt ut numret. Maskinen visade sedan ett nummer på skärmen för forskarna som kunde ses skriva resultatet på ett anteckningsblock. Därefter ombads deltagaren att säga talet de hade tänkt på. Forskaren vände på sitt anteckningsblock och där stod numret de tänkte på. Fantastiskt! Det var tydligt att fMRI-maskinen kunde avgöra vilket nummer försökspersonerna tänkte på.

Faktum är att forskarna använde sig av en gimmick – ett hemligt  magiverktyg för att uppnå ovan beskrivna effekt. När forskaren tycktes vara skriva ned resultat så låtsades han bara. Det enastående resultatet kom till genom ett magitrick.

I nästa del av försöket, när deltagarna trodde (”visste”) att maskinen kunde läsa deras tankar gick åt andra hållet. De sa att maskinen skulle sända ett tvåsiffrigt tal till deras tankar och de ombads sedan säga vilket tal de tänkte på när de kände att maskinen sänt numret/tanken. Talet som försökspersonen tänkte visade sig sedan vara nedskrivet på forskarens anteckningsblock. Ytterligare ett tekniskt mirakel – Maskinen kunde sända tanker / påverka vad personen tänkte på!

Men det är här den verkliga psykologin kom in. Efter försöket så bad forskarna deltagarna att gradera hur mycket kontroll de kände att de hade över deras val av nummer. Naturligtvis hade deltagarna precis lika stor valfrihet vid båda tillfällena men ändå uppgav de att de upplevde mindre kontroll över sitt val i experimentets andra fas när de ”tog emot” en tanke. Det visade sig också att de tog längre tid att välja ett nummer när maskinen skulle sända talet än när de själva skulle sända talet till maskinen.

Forskarna kontrollerade också om någon hade räknat ut vad som verkligen händer. Några deltagare uttryckte tvivel om huruvida fMRI-maskine verkligen kunde påverka dem och och dessa personer togs bort från analysen. Ingen misstänkte dock att magi hade något att med saken att göra..

Olson och hans kollegor reproducerade sina resultat med hjälp av ett andra experiment som utfördes på exakt samma sätt.  Men den här gången de intervjuade också deltagarna för att ta reda på vad de hade upplevt under förfarandet. De rapporterade en rad avvikande resultat när de trodde att siffrorna var att skickade till dem från maskinen: Ett nummer ”bara dök upp i mitt huvud”, rapporterade en deltagare. Andra beskrev ”en röst”, andra beskrev en känsla av ”någon typ av påverkan”, med andra beskrev en känsla  av hur de ”drogs” till ett nummer. Alla dessa vittnesmål är tydliga exempel på the power of suggestion.

Något som är mycket välkänt inom psykologiforskning är att människor ofta är väldigt omedvetna om vad som påverkar deras val. Med andra ord kan man känna kontroll utan att ha det. Här visade forskarna att man också kan ha kontroll över ett val men inte uppleva det så.

Detta är dock inte bara applicerbart på vardagspsykologi. En del personer med vissa typer av psykiska problem upplever sina tankar och handlingar som styrda av yttre krafter. Olson’s team hoppas att deras arbete kan ge ett nya insikter inom såväl psykologi och som beteendevetenskap.

Än så länge kan inte maskiner sända eller ta emot tanker på det här sättet. Så rubriken är vilseledande – precis som studien. Men det är ett mycket medvetet val från min sida.

Betänk också hur du läst detta inlägg. Hade jag haft rubriken ”Forskare använde magitrick för att visa på hur lättpåverkade vi människor är” hade du antagligen läst den annorlunda än den nu valda texten ”Forskare läser och sänder tankar med ny hjärnscanner”. Vet man redan från början att det är en bluffundersökning tänker man gärna att deltagarna är lättlurade och att man själv aldrig fallit för ett sådant trick. Men när rubriken säger att scannern faktiskt fungerade börjar man läsa med en annan inställning …

/ Samuel Varg

 

 

 

Läs originaltexten på engelska här: http://digest.bps.org.uk/2016/06/with-cocktail-of-magic-and-fmri.html

Om Samuel Varg

Magisk utbildning och underhållning i ett välklätt paket.
Det här inlägget postades i Undersökande. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *